Vad är Energirenoveringen?

KTIQS.LCV. (CC BY 2.0)jpg

Varför behöver vi en Energirenovering?

Många framgångsrika länder är i full fart med att revolutionera sin energipolitik, emedan Finland hotar att bli efter i utvecklingen. Energi-industrin står inför ett brytningsskede, som kan liknas vid den digitala revolutionen, som ger upphov till en snabbt växande marknad och en otrolig mängd arbetsplatser inom nya energilösningar. Finland har fantastiska förutsättningar för att stå i spetsen för en ny era, men den rådande energipolitiken stöder oss inte i den globala konkurrensen. Energipolitikens målsättningar bör uppdateras till detta årtusende.

Vad innebär en Energirenovering?

Syftet med kampanjen är att Finland ska ta beslutet att helt och hållet övergå till hållbar, förnybar energi. Reformen bör sättas igång genast. Centrala aktörer för förändringen är den följande regeringen och riksdagen, och kampanjen fungerar som en vägkarta för dem. Samtidigt uppmuntrar kampanjen också företag, kommuner och hushåll att stöda utvecklingen på eget håll.

Eduskuntatalo_(Finnish_Parliament_building)
hrantstreet

Vem står bakom kampanjen?

Kampanjen drivs av ett stort antal människor med olika bakgrund som inspirerats av förnybara energins genombrott. Kampanjen har inga anställda och jobbar oberoende av partier eller organisationer. Föreningen Energiaremontti rf har grundats för att stöda kampanjen och driva en penninginsamling vars syfte är att ge fart åt kampanjen. Kampanjteamet leds av kampanjchef Piia Kuosmanen. Själva kampanjen är underställd sina mål, utan högre auktoritet. Alla frivilliga får delta, så kom med!

Mål för Finlands regering

Syftet är att åstadkomma ett regeringsprogram som inspirerar till en energirenovering och innehåller klara riktlinjer för hur Finland helt ska övergå till förnybar energi fram till år 2050 och att löfte om att reformen påbörjas genast. Användningen av stenkol bör upphöra senast 2025 och användningen av andra fossila bränslen i samband med el- och värmeproduktion avvecklas fram till år 2035. Kampanjen strävar inte efter att upphäva redan beviljade tillstånd för kärnkraftverk och arbetar ej för att köra ner existerande kärnkraftverk.

UCI UC Irvine (CC BY-NC-ND 2.0)
11003428_10155290156695052_192183213_o

Vill du delta?

Alla som vill jobba för kampanjen är välkomna! Det viktigaste är att du identifierar dig med kampanjens mål och vill främja dem på ett sätt som passar dig. Kampanjen är organiserad i olika arbetsgrupper där olika slags färdigheter är till nytta. Det enklaste sättet att komma med är genom att fylla i volontärformuläret.


Du kan också delta trots att du förhåller dig kritisk till något av målen. Kampanjen strävar efter att påverka de stora riktlinjerna och välkomnar en mångfald av röster. Vi vill inte fästa oss på småsaker, utan åstadkomma en förändring mot det bättre!


För ytterligare information, kontakta:
Piia Kuosmanen
Kampanjchef
045 138 3184
kampanja@energiaremontti2015.fi