Uuden energian kotimarkkinat – avain globaaliin menestykseen

Kuva: Voderauvisuals (CC BY-NC-ND 2.0)

Uuden energian kotimarkkinat – avain globaaliin menestykseen

Jotta puhtaan energian yritykset voivat luoda työtä Suomeen ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, on kotimarkkinat saatava kukoistamaan. Lue, niin tiedät miksi.

Mitä on uusi energiateknologia? Se on muun muassa kestävää bioenergiaa, lämpöpumppuja, kysyntäjoustoa, aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, energiaa säästäviä laitteita, ledejä, automaatiota ja informaatioteknologiaa sekä biopohjaisia tuotteita. Tämän me osaamme.

Jotta alan yritykset voivat luoda työtä Suomeen ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, on kotimarkkinat saatava kukoistamaan. Tälle on neljä syytä.

1) Menestys maailmalla edellyttää kotimaisia näyttöjä

Kansainvälisten cleantech-projektien ja tarjouskilpailujen tyypillinen voittaja täyttää kolme kriteeriä: yritys on luotettava, toimittaa kustannustehokasta laatuteknologiaa ja hyvää palvelua. Pelkkä huipputeknologia ei enää riitä.

Yrityksen luotettavuutta ja uskottavuutta mitataan referensseillä, eli myytyjen tuotteiden tai projektien lukumäärillä ja esimerkeillä. Suomalaisten cleantech-yritysten kilpailukykyä heikentää kotimaisten referenssien puute. Uskaltaisitko itse ostaa “huipputuotteen” yritykseltä, joka ei ole saanut myytyä juuri mitään kotimaahansa?

2) Kotimarkkinoiden kassavirtaa tarvitaan rahoittamaan vientiä

Ulkomaankauppa on pitkäjänteistä toimintaa, joka vie aikaa ja edellyttää sinnikkyyttä. Merkittävän kaupan neuvotteleminen voi viedä puoli vuotta, jopa vuoden. Viennin rahoittaminen on keskeinen haaste etenkin pk-yrityksille. Riskisijoittajia on vähemmän kuin aiemmin, ulkopuolista pääomaa on yhä vaikeampi käyttää, ilman pääomaa ei ole lainaa ja niin edelleen.

Toimivan kotimaan kaupan avulla yritykset voivat saada kassavirtaa, jonka avulla ne voivat rahoittaa myös vientiä. Kotimarkkinoilta saatava kauppa myös parantaa yrityksen luotettavuutta ja uskottavuutta pääomasijoittajien ja muiden ulkopuolisten rahoittajien silmissä. Teknologian ja osaamisen ostajien lisäksi myös rahoittajat haluavat näyttöjä.

3) Kotimarkkinat pitävät työpaikat Suomessa

Suomessa on uuden energian huippuosaamista ja -teknologiaa. On myös yrityksiä, jotka pystyvät ponnahtamaan kansainvälisille markkinoille ilman kotimarkkinoita. Tällöin voi käydä niin, että yritykset siirtävät pääkonttorinsa ja toimintansa maihin, joissa kauppa käy. Suomen veronmaksajien rahoittama tutkimus- ja kehityspanostus valuu hukkaan, kun työpaikat ja verotulot siirtyvät muualle. Toimivat kotimarkkinat ovat yritykselle syy pysyä ja kasvaa myös Suomessa.

4) Suomalaiset energiatehokkuuden parannukset on tehtävä Suomessa

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen onnistuu vain, jos samanaikaisesti panostetaan vahvasti energiatehokkuuteen ja älykkääseen energiankäyttöön. Jo pelkästään rakennuskannassamme piilee valtava energiansäästöpotentiaali, mikä saadaan hyödynnettyä, kun kannusteet on kohdillaan. Tämä luo työtä Suomessa, suomalaisille.

Poliitikot ovat avainasemassa kotimarkkinoiden luomisessa

Toistaiseksi uuden energiateknologian kotimarkkinat eivät Suomessa toimi riittävän vahvana alustana puhtaan energian liiketoiminnalle. Vaikka kulunut vaalikausi toi myös parannuksia, on energiapolitiikka poukkoillut liian moniin suuntiin. Meillä jatketaan usein vanhalla ja tutulla sen sijaan, että annettaisiin uusille, puhtaille energiaratkaisuille kunnon mahdollisuus ja pitkän tähtäimen varmuus. Juhlapuheiden sijaan Suomessa tarvitaan selkeä päätös tulevaisuuden energiasuunnasta, joka ohjaa tavoitteenasettelua ja ohjauskeinoja. Tämä edellyttää myös rohkeutta luopua vanhasta ja tehdä valintoja.

Luodaan maahamme energiapolitiikka, jossa puhtaan energian alan on helppo kasvaa ja kukoistaa. Myös vaihtotase kiittää.

Karoliina Auvinen, Lähienergialiitto

DI Karoliina Auvinen
Cleantech-liiketoiminnan edistäjä,
Energiaremontti -kampanjan aktiivi

P.S. Bongasitko tänään Helsingin Sanomista avoimen kirjeen, jossa alan yritykset kiittävät ehdokkaita, puoluejohtajia ja äänestäjiä tuesta energiaremontille ja kannustavat kaikkia mukaan!

Yritysten avoin kirje äänestäjille, ehdokkaille ja puoluejohtajille Helsingin Sanomissa 18.4.2015

Yritysten avoin kirje äänestäjille, ehdokkaille ja puoluejohtajille Helsingin Sanomissa 18.4.2015Vaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö