Sipilä kysyy – Energiaremontti vastaa

Kuva: Tuulivoimaa Portlandissa

Sipilä kysyy – Energiaremontti vastaa

Hallitusta muodostava Juha Sipilä julkaisi puolueille eilen 15 kysymystä, joiden pohjalta uuden hallituksen kokoonpanoa ja agendaa aletaan muodostaa. Energiaremontti2015-kampanja ojentaa puolueille nyt auttavan rukkasensa vastausten sorvaamiseen, kuuden kysymyksen osalta.

Hallitusta muodostava Juha Sipilä julkaisi puolueille eilen 15 kysymystä, joiden pohjalta uuden hallituksen kokoonpanoa ja agendaa aletaan muodostaa. Energiaremontti2015-kampanja ojentaa puolueille nyt auttavan rukkasensa vastausten sorvaamiseen, kuuden kysymyksen osalta. Kaikki vastaukset ovat avointa koodia, vapaita leikattavaksi ja liimattavaksi. Olkaapa hyvät!

1. Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5 – 7 tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

Yksi tärkeä avainsana: energiaremontti

Vuonna 2025 Suomi on edellisen hallituksen linjausten mukaisesti on luopunut kivihiilen poltosta energiantuotannossa ja parantanut energian käytön tehokkuutta kaikilla sektoreilla. Energiaremontin ansiosta Suomi on hyvässä vauhdissa siirtymässä kohti täysin uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiataloutta. “Suomen energiamalli” tunnetaan maailmalla vahvana brändinä, osana pohjoismaista menestystarinaa, joka auttaa alan toimijoita myymään osaamistaan ja teknologisia ratkaisujaan kyltymättömille markkinoille. Energiateknologiasta on tullut Suomelle menestyvä ja innovoiva vientiala.

4. Mitkä ovat konkreettiset keinot uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden kasvu-uralle saattamiseksi?

Vihreä talous on Euroopassa ala, joka on laman keskelläkin säilyttänyt ja luonut työpaikkoja. Euroopan komissio on visioinut, että vihreän talouden aloilla voitaisiin luoda jopa 20 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, kun työttömiä oli Euroopassa viime vuonna noin 26 miljoonaa.

Uusi energiateknologia – energiatehokkuus, kestävät uusiutuvat ja älyjärjestelmien hyödyntäminen – on vihreän talouden kovinta ydintä. Sen globaalit markkinat kasvavat nopeasti ja niitä jaetaan juuri nyt. Seuraavat neljä vuotta ovat ratkaisevia.

Alalla pärjäävät parhaiten yritykset, joilla on näyttöjä kotimarkkinoiltaan. Esimerkiksi tanskalaisten ja saksalaisten yritysten tuotteille ja osaamiselle on Kiinan kaltaisilla markkinoilla vankka kysyntä.

Suomessa asetettiin viime vaalikaudella yleviä cleantech-tavoitteita, mutta ne eivät toteudu pilottiprojekteilla, brosyyreillä ja toimikunnilla. Kilpailussa pärjääminen vaatii uskottavaa, johdonmukaista politiikkaa, joka tekee koko maasta vihreän talouden ja cleantechin pilottialueen.

Tanska on tämän jo oivaltanut. Maa aikoo siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan sähkössä ja lämmössä vuoteen 2035 mennessä ja kaikessa energiassa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteet luovat toimijoille selkeät suuntaviivat yli vaalikausien ja mitä parhaimmat edellytykset kehittää ja kaupallistaa ratkaisuja globaaliin kysyntään. Vastaavat rohkeat, pitkäjänteiset tavoitteet tarvitaan myös Suomelle. Kotimaiseen energiaan siirtyminen parantaa vaihtotasetta, kun 8,5 miljardia euroa, joka nyt käytetään tuontienergiaan, jää Suomeen.

Edelläkävijöitä yhdistää se, että muutosta ei jäädä odottamaan, vaan tulevaisuus tehdään omilla päätöksillä. Suomelta tällainen ajattelu on puuttunut. Siksi tarvitaan energiaremontti.

7. Mitkä ovat mielestänne keskeiset Suomen EU-politiikan painopisteet? Hyväksyttekö liitteessä yksi olevan eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan ja onko ryhmänne sitoutunut hallituksessa päätettävään yhteiseen linjaan, mikäli puolueenne on hallituksessa?

Euroopan unionin talouden korjaamisessa olennaista on energia- ja resurssiomavaraisuuden parantaminen ja vihreän talouden rakentaminen. Tällaista Eurooppaa myös Suomen on oltava vauhdittamassa. Suomalaiselle osaamiselle se on suuri mahdollisuus.

10. Oletteko sitoutuneita normien ja byrokratian purkamiseen sekä yhteiskuntaa uudistaviin kokeiluihin? Millä keinoin edistäisitte digitalisaatiota?

Kyllä! Maailmalla on käynnistynyt energiamurros, joka etenee vauhdilla ja vertautuu teolliseen vallankumoukseen. Murroksen keskeinen mahdollistaja on energia-alan digitalisaatio. Tämä on Suomelle valtava mahdollisuus. Fossiilisista polttoaineista voidaan vihdoin päästä eroon, mutta se vaatii päättäväisyyttä, kokeilua ja innovointia – ja ennen kaikkea rohkeutta tehdä uutta energiapolitiikkaa. Vain luopumalla vanhasta voidaan luoda kysyntää ja tilausta uudelle. Siksi hallituksen tulisi ottaa rohkeasti suunta kohti täysin uusiutuvalla energialla toimivaa Suomea.

11. Miten edistäisitte biotaloutta, kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja suomalaisen ruuan tuotantoa?

Muun muassa seuraavin energiapoliittisin keinoin:
– Korvaamalla uusiutumattomia energiavaroja uusiutuvilla, kestävillä ja kotimaisilla energiavaroilla;
– Asettamalla kaikilla sektoreilla erittäin kunnianhimoiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja ryhtymällä määrätietoisiin toimiin;
– Energiatukijärjestelmän perinpohjaisella uudistamisella niin, että annetut tuet mahdollisimman tehokkaasti ohjaisivat tehokkaaseen energiankäyttöön ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Viime hallituskaudella ympäristöministeriö arvioi, että energia- ja liikennesektorilla on haitallisia, fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä kannustavia tukia jopa 2,5 miljardin verran

12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

Ryhdikkäät ilmastotavoitteet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ovat Suomelle ja Suomen kilpailukyvylle ennen kaikkea mahdollisuus. Esitetty kirjaus, joka vain listaa jo sovitut tavoitteet, eikä linjaa Suomelle erityistä roolia, edustaa vanhanaikaista ajattelua, jossa Suomi odottaa passiivisesti kansainvälisiä velvoitteita, näkee ne lähtökohtaisesti uhkana teollisuudelle ja tyytyy toteuttamaan EU:n vesitettyjä minimitavoitteita. Suomen olisi oman etunsa nimissä otettava muiden pohjoismaiden tavoin aktiivisempi rooli ratkaisuntekijänä. Suomen saaminen kuntoon vaatii rohkeampaa energiapolitiikkaa!Vaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö