Mikä Energiaremontti?

KTIQS.LCV. (CC BY 2.0)jpg

Mihin kampanja pyrkii?

Kampanjan tavoitteena on, että Suomessa tehdään päätös siirtyä kokonaan kestävään, uusiutuvaan energiaan ja että muutos käynnistetään välittömästi. Esimerkiksi Tanska on asettanut tavoitteekseen tuottaa kaiken sähkönsä ja lämpönsä uusiutuvalla energialla vuoteen 2035 mennessä ja kaiken energian vuoteen 2050 mennessä. Vastaavat, Suomeen sovelletut tavoitteet ovat mahdollisia ja tarvitaan myös meille. Päätöksen keskiössä ovat luonnollisesti tuleva hallitus ja eduskunta, joille kampanja tarjoaa reseptin. Samalla kampanja kannustaa yhä useampia yrityksiä, kuntia ja kotitalouksia tekemään päätöksen omalta osaltaan.

Haluan energiaremontin!

Millaisia tavoitteita kampanjalla on hallitusohjelmaan?

Hallitusohjelma, joka innostaisi puolueita ja suomalaisia kansalliseen energiaremonttiin, sisältäisi selkeän linjauksen siitä, että Suomi siirtyy käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuoteen 2050 mennessä ja että muutos alkaa välittömästi. Kivihiilestä luovuttaisiin 2025 mennessä, lopuistakin fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmöntuotannossa viimeistään vuoteen 2035 mennessä ja tiekarttaa tavoitteisiin pääsemiseksi alettaisiin laatia välittömästi. Kampanjalla ei tavoitella muutosta jo myönnettyihin ydinvoimalupiin, eikä kampanja aja olemassa olevien ydinvoimaloiden alasajoa. Tärkeintä on, että kaikki tästä eteenpäin tehtävät päätökset johtavat täysin uusiutuvilla toimivaan järjestelmään. Energiatehokkuuden parantaminen, kestävän uusiutuvan energian lisääminen, älykkäiden järjestelmien käyttöönotto, lähienergian esteiden poistaminen sekä cleantech-viennin kasvu ansaitsevat kaikki omat paikkansa hallitusohjelmassa.

Haluan energiaremontin!

Eduskuntatalo_(Finnish_Parliament_building)
hrantstreet

Keitä kampanjan takana on ja kuka kampanjaa rahoittaa?

Kampanjan takana on uusiutuvan energian läpimurrosta inspiroituneita ihmisiä erilaisilla taustoilla. Kampanjaa innoittaa myös kymmenen professorin “Uusi Energiapolitiikka” -haaste, johon voi tutustua Jyväskylän yliopiston sivuilla. Kampanjalla ei ole palkattuja työntekijöitä, ja se toimii puolueista ja järjestöistä riippumattomasti. Kokousten post it -lappuja, fläppitauluja ja keksipaketteja on tuonut kuka milloinkin. Kokoustiloja ja työpanosta kampanjaan on saatu kampanjaa symppaavilta organisaatioilta.

Kampanjan pitkäjännitteisyyden turvaamiseksi on perustettu kampanjan toteuttamista tukeva Energiaremontti ry, jonka perustamiskokous pidettiin 23.2.2015. Yhdistyksen rekisteröinti on vielä Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä. Rekisteröintiä odotellessa pienimuotoista rahankeräystä kampanjalle on aloitettu yhteistyökumppani Suomen luonnonsuojeluliiton kautta. Kampanjan yksittäisiä tapahtumia, verkkosivuja ja muita materiaaleja ovat kustantaneet tapauskohtaisesti kampanjan yhteisötukijat. (Tekstiä päivitetty 13.4.2015)

Haluan energiaremontin!

Mitä kampanja tekee?

Kampanja tiedottaa, innostaa, vaikuttaa ja visioi. Energiaremontti2015 tuo yhteen saman tavoitteen eteen työskentelevät kansalaiset, asiantuntijat, pientuottajat, poliitikot ja yritykset. Kampanjaa on kaikki se, mitä kampanjassa mukana olevat tekevät.

Haluan energiaremontin!

UCI UC Irvine (CC BY-NC-ND 2.0)
11003428_10155290156695052_192183213_o

Kuka kampanjaa johtaa?

Kampanjapäällikkönä häärää Piia Kuosmanen. Piia luotsaa kampanjatiimiä, jossa vastuut on jaettu toiminnottain. Piia on yhtä lailla vapaaehtoinen, kuten muutkin kampanjan aktiivit. Kampanja itsessään on alisteinen ainoastaan tavoitteilleen ja johtaa itse itseään. Heittäytymällä pääsee mukaan päättämään kampanjan toteutuksesta.

Haluan energiaremontin!

Onko tämä ympäristökampanja?

Ei. Tämä on tulevaisuuskampanja. Tämä on työllisyyskampanja. Tämä on “eletään ihmisiksi” ja “riemuitaan uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista” -kampanja, jossa tuodaan esille energiaremontin valtavia monipuolisia mahdollisuuksia. Yksi näistä on tietysti se, että energiaremontin tekeminen vähentää rajusti Suomen ilmastopäästöjä.

Haluan energiaremontin!

Wally
luke chan

En ole aivan samaa mieltä vuosiluvuista ja suhtaudun hiukan varauksella joihinkin tavoitteisiin. Yleislinjaa pidän hyvänä. Kannattaako silti olla mukana?

Kampanjalla tehdään muutos isoon linjaan. Kampanjan sisälle mahtuu tietyissä rajoissa erilaista ajattelua. Jätetään lillukanvarret tapeltaviksi sitten, kun iso laiva on saatu käännettyä. Ilman muuta kannattaa tulla mukaan, jos iso linja miellyttää!

Haluan energiaremontin!

Miten kampanjaan pääsee mukaan?

Kampanjaan pääsevät mukaan kaikki halukkaat! Tärkeintä on, että kokee kampanjan tavoitteen omakseen ja haluaa jollakin itselleen sopivalla tavalla edistää sen toteutumista. Kampanja toimii eri työryhmien kautta, joissa tarvitaan monenlaista osaamista. Helpoiten pääset mukaan täyttämällä vapaaehtoislomakkeen.

Haluan energiaremontin!

lauren
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5843
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö