Kolme lentosuukkoa uudelle elinkeinoministerille: miten energiaremontti tehdään?

Owen's (CC BY-NC 2.0)

Kolme lentosuukkoa uudelle elinkeinoministerille: miten energiaremontti tehdään?

Ensi vuosikymmenellä uusiutuvilla tuotetaan yli puolet Suomen energiasta. Samalla kivihiilen käyttö loppuu ja öljyn käyttö on tarkoitus puolittaa.

Tähän asti

Ensi vuosikymmenellä uusiutuvilla tuotetaan yli puolet Suomen energiasta. Samalla kivihiilen käyttö loppuu ja öljyn käyttö on tarkoitus puolittaa. Juha Sipilän johtaman hallituksen kärkihanke on

“Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”.

Hallitus aikoo muun muassa kerätä 165 miljoonaa lisäeuroa ilmastopäästöihin perustuvilla veroilla. Energiaremontti on saavuttanut ensimmäisen virstanpylvään! Uudelle elinkeinoministerille, Olli Rehnille, lähetämme kolme lentosuukkoa kärkihankkeen jatkovalmistelun tueksi.

Rohkeasti

Energiamurros haastaa vanhan ajattelun, jossa energiaa tuotetaan keskitetysti isoissa laitoksissa. Tämä on mahdollisuus, jonka haluamme ottaa avosylin vastaan. Energiamurroksen keskiössä ovat aurinko, tuuli, maalämpö ja geoterminen energia – panostetaan niihin ja asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet. Näihin ratkaisuihin suomalainen cleantech-osaaminen kannattaa suunnata, jos se halutaan mukaan kansainvälisille markkinoille. Tämä ei saa jäädä päästökaupan ja pienten pilottien varaan. Varmistetaan tarkoituksenmukaisella ohjauksella, että nämä tavoitteet saavutetaan ja tarvittavat kotimarkkinat saadaan aikaiseksi.

Tehokkaasti

Modernissa energiajärjestelmässä etenkin lämmitysenergiaa tarvitaan paljon vähemmän kuin nykyisin. Energiaremontti merkitsee radikaalia harppausta energiatehokkuudessa ja älykkäiden energiaverkkojen ja -järjestelmien käyttöönotossa. Energiatehokkuus- ja älytoimet ovat yleensä taloudellisesti kannattavia, kunhan vain tarvittaviin investointeihin löytyisi alkupääoma ja tehokkaat kannusteet. Otetaan siis energiatehokkuus ja älykkäät järjestelmät täysillä mukaan.

Sataprosenttisesti

Kun ensi vuosikymmenellä puolet energiasta on uusiutuvaa ja kivihiilestä luovutaan, niin siitä seuraavia luontevia askelmerkkejä ovat maakaasusta ja turpeesta luopuminen vuoteen 2035 mennessä ja kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtyminen vuoteen 2050 mennessä. Suomi tarvitsee vision ja tiekartan, jolla pääsemme maaliin.

Twiittaa artikkeli suoraan elinkeinoministeri Olli Rehnille!
Twiittaa Olli RehnilleVaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö