Hallitustunnustelut: Kaikki rakastavat uusiutuvia!

Vappu

Hallitustunnustelut: Kaikki rakastavat uusiutuvia!

Energiaremontti avasi puolueiden vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin. Tulimme vappumielelle! Energiaremontin työkalut nousivat esiin kaikkien puolueiden vastauksista.

Energiaremontti avasi puolueiden vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin. Tulimme vappumielelle! Energiaremontin työkalut nousivat esiin kaikkien puolueiden vastauksista.

Kokoomus lähtee tavoittelemaan puhtaiden teknologioiden ja ratkaisujen alalle 100 000 uutta työpaikkaa.

“Keskeinen asia on fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla. Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon ympäristön kantokyky ja kestävä kehitys.”

Perussuomalaiset edistäisivät bio- ja kiertotaloutta mm. näin:

“Kannustetaan verotuksella ja tukipolitiikalla kotimaisten energialähteiden kuten turpeen (Auts! toim. huom.), puuhakkeen ja biokaasun hyödyntämiseen. Selvitetään ja puretaan hajautetun energiantuotannon ja rakennusten energiatehokkuusinvestointien hallinnollisia esteitä.”

Demarit lähtisivät toteuttamaan vientivetoista kasvustrategiaa, joka

“kiinnittyy globaaleihin megatrendeihin kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouden ratkaisuihin, Suomen arktiseen osaamiseen sekä digitalisaatioon.”

Vihreät toteuttaisivat uusiutuvan energian vallankumouksen,

“jolla siirretään Suomi hajautetun puhtaan kotimaisen energian aikakauteen ja luodaan samalla työtä koko Suomeen. Asetetaan tavoitteeksi nostaa uusiutuvien osuus 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja määritetään tavoitevuosi fossiilivapaalle Suomelle.”

Vasemmistoliiton mukaan Suomessa pitäisi tehdä energiaremontti ja laatia suunnitelma, jolla kivihiilestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Me voisimme samalla

“ottaa edelläkävijän roolin biotalouteen ja kestäviin kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisessä, joilla torjutaan ilmastonmuutosta ja luodaan uusia teollisia työpaikkoja.”

RKP loisi kestävää kasvua panostamalla

“energiaratkaisuihin, biotalouteen, clean-techiin, arktiseen osaamiseen, digitalisaatioon ja ympäristöön.”

Kristillisdemokraatit lähtevät tavoittelemaan täyttä energiaomavaraisuutta vuoteen 2040 mennessä ja edistäisivät hajautettua energiantuotantoa huoltovarmuuden parantamiseksi. Puolue kannattaa

“biojalostamoiden, bioenergian sekä muiden uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkoenergian, edistämistä”.

Hyvä, puolueet! Viedään energiaremontti hallitusohjelmaan! Kirkastetaan vielä tavoitteet ja varmistetaan niiden johdonmukaisuus: suunnataan kaikki panokset tästä lähtien uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Energiaremontti tarvitsee toimivat kotimarkkinat ja nämä luodaan yhdistelemällä erilaisia kannustimia ja ohjauskeinoja. Asetetaan askelmerkit niin, että voimme luopua kivihiilestä kymmenen vuoden päästä ja maakaasusta ja turpeestakin sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2050 Suomi voi toimia kokonaan uusiutuvalla energialla.Vaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö