Energiaremontti maaliin – toimintaohjelma alkaneelle vaalikaudelle

Jonas Tana (CC BY-NC-ND 2.0)

Energiaremontti maaliin – toimintaohjelma alkaneelle vaalikaudelle

Maailmalla on käynnistynyt suuri energiamurros, joka etenee nopeasti. Tämä avaa myös Suomelle tärkeän mahdollisuuden luoda työpaikkoja, piristää taloutta ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä energiateknologian markkinoilla - mutta vain, jos olemme riittävän nopeita ja rohkeita, sillä ala kehittyy nyt vauhdilla.

Maailmalla on käynnistynyt suuri energiamurros, joka etenee nopeasti. Tämä avaa myös Suomelle tärkeän mahdollisuuden luoda työpaikkoja, piristää taloutta ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä energiateknologian markkinoilla – mutta vain, jos olemme riittävän nopeita ja rohkeita, sillä ala kehittyy nyt vauhdilla.

Pääministeri Sipilän hallitus aikoo edistää energiaremonttia Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti -kärkihankkeella, joka tähtää mm. kivihiilen käytöstä luopumiseen, tuontiöljyn käytön puolittamiseen ja uusiutuvan energian osuuden nostamiseen yli 50 prosentin 2020-luvulla. Aikaa on siis vain 5-15 vuotta. Hallituksen kannattaa käynnistää käytännön toimet välittömästi ja varmistaa, että ne kattavat tasapuolisesti energiatehokkuuden, modernin uusiutuvan energian sekä älykkäät järjestelmät.

Kampanja suosittelee seuraavaa kahta askelta:

1. Päätetään tavoitteista ja aikataulusta tämän vuoden aikana

Nykyinen energiajärjestelmämme ikääntyy ja Suomi on tienhaarassa. On päätettävä, millaista energiajärjestelmää tästä eteenpäin halutaan rakentaa, sillä järjestelmätason muutokset vaativat pitkäjänteistä politiikkaa. Suomen tuoreen ilmastolain myötä energiantuotannon ja -kulutuksen päästöt on joka tapauksessa saatava käytännössä nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Nyt tarvitaankin jämäkkä tiekartta, joka sisältää seuraavat askelmerkit:

  • Suunnitelma kivihiilestä irtautumiseksi ja tuontiöljyn käytön puolittamiseksi. Hallitusohjelman linjauksille on asetettava yksiselitteiset välitavoitteet.
  • Selkeä linjaus kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtymisestä. Suomessa voidaan siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan, ja se on myös taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.
  • Ripeät tavoiteaikataulut myös maakaasusta ja turpeesta luopumiselle. Virheinvestointien välttämiseksi ja selkeiden signaalien lähettämiseksi alan toimijoille on päätettävä aikataulusta muustakin fossiilienergiasta luopumiselle.

2. Rakennetaan ohjausjärjestelmä

Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet uusiutuvan energian osuuden nostamisesta, kivihiilestä luopumisesta ja öljyn käytön puolittamisesta ensi vuosikymmenellä vaativat toteutuakseen energiapolitiikan ohjaus- ja kannustejärjestelmän ripeää ja rohkeaa päivitystä. Pelkällä päästökaupalla, pilottihankkeilla sekä hajanaisilla, osin ristiriitaisilla ohjauskeinoilla energiaremontti ei käynnisty, eikä hallitusohjelman tavoitteita saavuteta.

Energiajärjestelmä on kokonaisuus, jossa vanha ja uusi toimivat rinnakkain. Siksi hallitusohjelmaan kirjattu uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä on valmisteltava osana laajempaa energiaverojen ja -tukien remonttia, jossa energiajärjestelmän kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena – suuntana kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtyminen.

  • Ohjausjärjestelmän kehittäminen on aloitettava välittömästi ja työ on saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti, osaltaan jo vuoden 2015 aikana. Ripeästi päätetyt, pitkäkestoiset linjaukset takaavat uusien energiateknologioiden kotimarkkinoiden ja kotimaisen yrittäjyyden kehittymisen sekä luovat turvallisen ja ennustettavan investointiympäristön.
  • On luotava riittävät kannusteet moderneille energiateknologioille, kuten aurinkoenergialle, tuulivoimalle sekä maalämmölle vuosille 2025, 2035 ja 2050. Hallituksen ohjelmassa korostuu erityisesti bioenergia. Modernit energiajärjestelmät meillä ja muualla rakentuvat monipuolisesti myös tuuli- ja aurinkoenergian ja niitä tukevien teknologioiden varaan.
  • Energiatehokkuus ja älykkäät järjestelmät tarvitsevat omat tavoitteensa ja kannustimensa. Hallitusohjelmassa näitä ei vielä ole.
  • Ohjauskeinojen päivityksen tulee pohjata parhaaseen julkisesti saatavilla olevaan riippumattomaan asiantuntijatietoon ja se pitää tehdä mahdollisimman avoimesti. Energiapolitiikan valmisteluaineistot ja niihin liittyvät taustaoletukset on voitava avata julkiseen keskusteluun
Piia Kuosmanen, puh. 045 1383184, kampanja@energiaremontti2015.fi


Vaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö